Jeg har arbejdet som psykolog i mere end 20 år på mange forskellige typer arbejdspladser: private og offentlige, store og små, behandling i og udenfor voksenpsykiatrien samt døgn- og dagbehandling af børn, unge og familier. På den baggrund har jeg erfaring med en bred vifte af psykosociale problemstillinger. Herudover har jeg i min private praksis mange stressrelaterede forløb. 

 

Jeg er autoriseret af socialstyrelsen samt godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi af Dansk Psykologforening.

 

Jeg har en fireårig efteruddannelse i psykoterapi med børn og unge. 

Jeg er efteruddannet indenfor den psykodynamiske tradition, herunder mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT), der begge er terapiformer, som forskning har vist er effektiv.

Jeg har gennem årene foretaget psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

 

Jeg har superviseret psykologer, miljøterapeuter, plejefamilier, lærere og mange faggrupper indenfor psykiatrien.

Jeg har undervist på universitetet, i psykiatrien (personale og patienter) og på behandlingshjem.

Mine kvalifikationer

Torvet 5, 1.th.

3400 Hillerød

 

61 703 305

sonja.boisen@gmail.com