top of page

Børn og unge kan udvikle problemer, som de har brug for hjælp til at klare for at kunne udvikle sig bedst muligt. Vanskeligheder med at trives, lære i skolen og have gode kammerater bliver ofte mindre, når det følelsesmæssige pres aftager. 

 

Problemerne kan vise sig i form af

 

Følelsesmæssige problemer:

 • angst eller utryghed

 • tristhed

 • humørsvingninger

 • selvværdsproblemer

 • særlig sensitivitet (følsomhed)

 • reaktioner på omsorgssvigt

Reaktioner på svære livsbegivenheder:

 • sorg eller krise

 • skilsmisse

 • traumer

 • adoption

 • anbringelse udenfor hjemmet

 • reaktioner på seksuelle overgreb

Kropslige symptomer:

 • gentagne fysiske klager typisk ondt i maven eller hovedet

 • spiseforstyrrelser

 • selvskadende adfærd

Problemer i kontakten til omgivelserne:

 • hyppige konflikter og vredesudbrud

 • problemer med at få og være i venskaber

 • tendens til at isolere sig

 • problemer med at komme i skole

Vurdering af behovet for hjælp.

Nogle gange beder et barn eller ung om at komme i terapi. Mange gange kommer tanken om terapi imidlertid fra voksne omkring den unge/barnet. Det kan være svært som forældre eller plejeforældre at afgøre, hvornår et barn/ung har brug for psykoterapi. Hvornår er problemerne så store, at der skal en psykolog til? Det kan der også være behov for hjælp til at vurdere.

Nogle gange er den bedste hjælp at støtte de voksne i, hvordan de kan forstå og møde barnet/den unge uden at denne selv går i terapi.

Børn og unge terapi

Torvet 5, 1.th.

3400 Hillerød

 

61 703 305

sonja.boisen@outlook.dk

bottom of page